Grb10基因在小鼠胚期特异性表达分析
刘齐,王燕,陈岩,张凤伟,谷甜甜,曲有鹏,岳磊,吴琼
The expression analysis of Grb10 during mouse embryonic development
LIU Qi, WANG Yan, CHEN Yan, ZHANG Feng-Wei, GU Tian-Tian, QU You-Peng, YUE Lei, WU Qiong
遗传 . 2009, (7): 732 -740 .  DOI: 10.3724/SP.J.1005.2009.00732