LITAF、RAB7、LMNAMTMR2基因在中国人腓骨肌萎缩症患者的突变分析
张如旭,郭鹏,任志军,赵国华,刘三妹,刘婷,资晓宏,胡正茂,夏昆,唐北沙
Mutation analysis of LITAF, RAB7, LMNA and MTMR2 genes in Chinese Charcot-Marie-Tooth disease
ZHANG Ru-Xu, GUO Feng, LIN Zhi-Jun, DIAO Guo-Hua, LIU San-Mei, LIU Ting, ZI Xiao-Hong, HU Zheng-Mao, JIA Hun, TANG Bei-Sha
遗传 . 2010, (8): 817 -823 .  DOI: 10.3724/SP.J.1005.2010.00817