RFRP-3对哺乳动物生殖功能和能量平衡的影响
向伟,赖平,张宝云,王凭青,储明星,樊奇,刘重旭,谭颖
Effects of RFRP-3 on reproductive function and energy balance in mammals
XIANG Wei, LAI Ping, ZHANG Bao-Yun, WANG Ping-Qing, CHU Ming-Xing, FAN Qi, LIU Chong-Xu, TAN Ying
遗传 . 2012, (8): 969 -976 .  DOI: 10.3724/SP.J.1005.2012.00969