ENCODE计划和功能基因组研究
丁楠, 渠鸿竹, 方向东
The ENCODE project and functional genomics studies
Nan Ding, Hongzhu Qu, Xiangdong Fang
遗传 . 2014, (3): 237 -247 .  DOI: 10.3724/SP.J.1005.2014.0237