Hippo信号通路与心血管发育及疾病调控
王永煜,余薇,周斌
Hippo signaling pathway in cardiovascular development and diseases
Wang Yongyu,Yu Wei,Zhou Bin
遗传 . 2017, (7): 576 -587 .  DOI: 10.16288/j.yczz.17-039