MAR的分子结构
周丛照,钱信果,李振刚
Molecular Structure of Matrix Association Regions
ZHOU Cong-Zhao, QIAN Xin-Guo, LI Zhen-Gang
遗传 . 1999, (3): 39 -43 .