POMC基因多态性及其与南阳牛生长性状的相关分析
张春雷,王艳红,陈宏,雷初朝,房兴堂,王居强,马桂变,牛晖,肖杰
The polymorphism of bovine POMC gene and its association with the growth traits of Nanyang cattle
ZHANG Chun-Lei, WANG Yan-Gong, CHEN Hong, LEI Chu-Chao, FANG Xin-Tang, WANG Ji-Jiang, MA Gui-Bian, NIU Hui, XIAO Jie
遗传 . 2009, (12): 1221 -1225 .  DOI: 10.3724/SP.J.1005.2009.01.002