TSA促进转基因猪体细胞核移植胚胎发育和外源基因表达
孔庆然,朱江,黄波,郇延军,王峰,石永乾,刘仲凤,武美玲,刘忠华
TSA improve transgenic porcine cloned embryo development and transgene expression
KONG Qiang-Ran, SHU Jiang, HUANG Bei, HUAN Yan-Jun, WANG Feng, DAN Yong-Gan, LIU Zhong-Feng, WU Mei-Ling, LIU Zhong-Hua
遗传 . 2011, (7): 749 -756 .  DOI: 10.3724/SP.J.1005.2011.00749