XerCD/dif位点特异性重组
田德桥,王玉民,郑涛
Progress on XerCD/dif site-speci?c recombination
TIAN De-Qiao, WANG Yu-Min, ZHENG Tao
遗传 . 2012, (8): 1003 -1008 .  DOI: 10.3724/SP.J.1005.2012.01003