QF-PCR筛查男性不育患者Y染色体无精子症因子微缺失
张媛媛, 杜强, 刘晓亮, 崔婉婷, 何蓉, 赵彦艳
Screening of azoospermia factor microdeletions on Y chromosome in infertile men by QF-PCR
Yuanyuan Zhang, Qiang Du, Xiaoliang Liu, Wanting Cui, Rong He, Yanyan Zhao
遗传 . 2014, (6): 552 -557 .  DOI: 10.3724/SP.J.1005.2014.0552