BIG-Annotator:基因组测序数据高效功能注释及其在遗传诊断中的应用
黄莹,刘琪,池连江,石承民,吴祯,胡敏,石宏,陈华
Application of BIG-Annotator in the genome sequencing data functional annotation and genetic diagnosis
Huang Ying,Liu Qi,Chi Lianjiang,Shi Chengmin,Wu Zhen,Hu Min,Shi Hong,Chen Hua
遗传 . 2018, (11): 1015 -1023 .  DOI: 10.16288/j.yczz.18-274