cgVEGF164基因对小鼠毛囊生长的影响
张豪, 张志鹏, 郭晓东, 马敏, 敖月, 刘旭, 马小燕, 梁浩, 郭旭东
The effect of cgVEGF164 on the growth of murine hair follicles
Hao Zhang, Zhipeng Zhang, Xiaodong Guo, Min Ma, Yue Ao, Xu Liu, Xiaoyan Ma, Hao Liang, Xudong Guo
遗传 . 2019, (1): 76 -84 .  DOI: 10.16288/j.yczz.18-136