cgVEGF164基因对小鼠毛囊生长的影响
张豪, 张志鹏, 郭晓东, 马敏, 敖月, 刘旭, 马小燕, 梁浩, 郭旭东
The effect of cgVEGF164 on the growth of murine hair follicles
Zhang Hao, Zhang Zhipeng, Guo Xiaodong, Ma Min, Ao Yue, Liu Xu, Ma Xiaoyan, Liang Hao, Guo Xudong
遗传 . 2019, (1): 76 -84 .  DOI: 10.16288/j.yczz.18-136