Y染色体微缺失人群中Y-STR等位基因缺失模式分析
王燕超,马晓燕,孙筱放,冼嘉嘉,李少英,何文智,王晓蔓,黎青
Alleles dropout patterns of Y-short tandem repeats in infertile males with Y chromosome microdeletions
Wang Yanchao,Ma Xiaoyan,Sun Xiaofang,Xian Jiajia,Li Shaoying,He Wenzhi,Wang Xiaoman,Li Qing
遗传 . 2019, (3): 243 -253 .  DOI: 10.16288/j.yczz.18-235