FBN2基因突变与遗传性结缔组织病的发生
徐福如, 蒋文君, 张涛, 姜倩, 张瑞雪, 毕宏生
Fibrillin-2 gene mutations associated with hereditary connective tissue diseases
Xu Furu, Jiang Wenjun, Zhang Tao, Jiang Qian, Zhang Ruixue, Bi Hongsheng
遗传 . 2019, (10): 919 -927 .  DOI: 10.16288/j.yczz.19-052