CG8005基因在果蝇睾丸生殖细胞中的功能分析
陈万银, 颜一丹, 栾晓瑾, 王敏, 方杰
Functional analysis of CG8005 gene in Drosophila testis
Wanyin Chen, Yidan Yan, Xiaojin Luan, Min Wang, Jie Fang
遗传 . 2020, (11): 1122 -1132 .  DOI: 10.16288/j.yczz.20-163