Cre/lox位点特异性重组系统在高等真核生物中的研究进展
龙定沛,谭兵,赵爱春,许龙霞,向仲怀
Progress in Cre/lox site-specific recombination system in higher eukaryotes
LONG Ding-Pei, TAN Bing, ZHAO Ai-Chun, XU Long-Xia, XIANG Zhong-Huai
遗传 . 2012, (2): 177 -189 .  DOI: 10.3724/SP.J.1005.2012.00177