G蛋白偶联受体40研究进展
武珅,陆涛峰,武爽,关伟军
Research progress in G protein-coupled receptor 40
WU Shen LU Tao-Feng WU Shuang GUAN Wei-Jun
遗传 . 2013, (1): 27 -34 .  DOI: 10.3724/SP.J.1005.2013.00027