siRNA干扰绵羊胚胎成纤维细胞Lig4基因增加同源重组载体重连修复效率
王伟, 王玉霜, 黄兰兰, 简子健, 王新华, 刘守仁, 皮文辉
Increasing the efficiency of homologous recombination vector-mediated end joining repair by inhibition of Lig4 gene using siRNA in sheep embryo fibroblasts
Wei Wang, Yushuang Wang, Lanlan Huang, Zijian Jian, Xinhua Wang, Shouren Liu, Wenhui Pi
遗传 . 2016, (9): 831 -839 .  DOI: 10.16288/j.yczz.16-074