山羊基因组研究进展
王凤红,张磊,李晓凯,范一星,乔贤,龚高,严晓春,张令天,王志英,王瑞军,刘志红,王志新,何利兵,张燕军,李金泉,赵艳红,苏蕊
Progress in goat genome studies
Feng-hong Wang,Lei Zhang,Xiao-kai Li,Yi-xing Fan,Xian Qiao,Gao Gong,Xiao-chun Yan,Ling-tian Zhang,Zhi-ying Wang,Rui-jun Wang,Zhi-hong Liu,Zhi-xin Wang,Libing He,Yanjun Zhang,Jin-quan Li,Yan-hong Zhao,Rui Su
遗传 . 2019, (10): 928 -938 .  DOI: 10.16288/j.yczz.19-147